Categories
Wiresaging

Wiresaging av ny korridor – Protonsenteret på Haukeland sykehus

Categories
Wiresaging

Wiresaging av ca 40m2 slett med bassenget

Categories
Wiresaging

Wiresaging – Stort kutt i fjellet for ny turisti i Bergen

Wirsaging av korridor i fjellet for ny tursti (Løvstien).
Det var en del utfordringer ifht hull for trekking av wire, men å gi opp var ikke et tema!

Categories
Wiresaging

Wiresaging – Kutting av spunt med Implenia

Categories
Wiresaging

Wiresaging – Fjellknaus på Landås i Bergen

Categories
Wiresaging

Wiresaging – Diverse prosjekter

Hva leter du etter?

  • Wiresaging
  • Betongsaging
  • Riving
  • Kjernboring
  • Fjerning av Bunnstoff
  • Referanser
  • Samarbeidspartnere
  • Kontakt