I samarbeid med Sørheim Miljømaskiner AS tjenester innen

  • Tette rør
  • Lekkasjesøk med kamera
  • Tining av rør
  • Rørinspeksjon
  • Slamsuging
  • Tankerengjøring
  • Høytrykksrens av rør
  • Vakuumsrengjøring

Sørheim Miljømaskiner AS har spesialisert seg på suging, spyling og flytting av masser og væsker ved bruk av vakum og trykk. Maskinparken består av mobile supersugere og spylebiler som kan suge og blåse masse og væsker innenfor en rekke anvendelsesområder.


Se mer på

Eller kontakt oss på tlf
55 13 28 03